עוצרים את תוכנית המשרפה

המאבק בתוכנית להקמת משרפות פסולת במעלה אדומים

עוצרים את תוכנית המשרפה

המאבק בתוכנית להקמת משרפת הפסולת במעלה אדומים

מהי תוכנית המשרפות? ועד כמה היא מסוכנת לנו?

שריפה זה רע לתושבי ישראל

בעוד שבעולם הולכת וגוברת המודעות לסכנות וההשלכות של פליטת גזים מזהמים וחומרים מסרטנים ממתקני שרפת פסולת, בארץ מקודמת תכנית להקמת תשע משרפות פסולת בסמיכות למקומות יישוב ואף במרכזי הערים. מחקרים רבים שנעשו במקומות שונים בעולם הצביעו על השלכות הרות אסון בחשיפה לתוצרי שרפת הפסולת ומדגישים את הצורך להגברת מודעות הציבור למשמעות של הקמת מתקני השרפה והחיים בסמיכות להם.

פגיעה בבריאות התושבים

המשרפה הראשונה שאושרה בסמיכות לאתר השומרוני הטוב, היא אחת מתוך תשעה מתקני טיפול תרמי המתוכננים לקום ברחבי הארץ בשנים הקרובות.
האתר המתוכנן לקום עתיד לקלוט את כל סוגי הפסולת הקיימת, כולל פסולת ביתית לא ממוינת וזאת בשונה מן המקובל בעולם.
אופן קבלת ההחלטות הנוגעות להקמת אתר זה עשוי לשקף את העתיד הנוגע להקמת שאר משרפות הפסולת בישראל.
תושבי מעלה אדומים, גוש אדומים והפזורה הבדואית הסמוכה לשטח האתר המתוכנן - כולם יהיו חשופים באופן חסר תקדים להשפעות המסוכנות של תוצרי שרפת הפסולת.

סכנה בריאותית

המשרפה תקלוט פסולת בהיקף עצום!
מחקרים מכל העולם מצביעים על נזק בריאותי חמור כתוצאה ישירה מהחשיפה לפליטות המזהמות מן המשרפות.
בעיות נשימה, ירידה בפוריות ופגיעה בעוברים, הם רק חלק מן הסכנות הבריאותיות.
עוד הוכח כי חלק ניכר מחומרי הפליטה הנם חומרים מסרטנים ממש כדוגמת דיאוקסינים. מחקרים שנעשו בקרב עובדי מתקני שרפת הפסולת ברחבי העולם חשפו נתונים מזעזעים על תחלואה גבוהה של העובדים ממחלות זיהומיות וסרטן כתוצאה מהחשיפה והמגע עם תוצרי השרפה הרעילים.
משרפות אינן הפתרון!

המשרד להגנת הסביבה הכריז על הקמת תשע משרפות פסולת ברחבי הארץ

מוכרים לציבור את האתרים כפרויקט ידידותי ולא מסוכן

משרפות הפסולת "משווקות" לציבור כפרויקטים ירוקים וסביבתיים אשר אינם מזהמים ואף מאפשרים הפקת אנרגיה.
נוהגים לציין כי המשרפות "פותרות" את בעיית ההטמנה של פסולת - אך הנתונים העולים מבדיקות שנעשו ברחבי העולם מראים תמונה הפוכה, המתקנים לא רק שאינם פותרים את הבעיה הם מחריפים אותה, בהרבה! ובדגש על פליטת חומרים מזהמים ביותר המסכנים את בריאות הציבור וכן תורמים להתחממות הגלובלית של כדור הארץ.

חוסר רגולציה, פיקוח ואכיפה


אם בישראל אנחנו רואים שנים של חוסר בפיקוח ואכיפה מול מזהמים - מי יצליח לעצור משרפות אשר יחרגו "מהתקן המותר לזיהום"?
העלות הגבוהה של הקמת המתקנים (כמליארד ש"ח כל מתקן) ומימונם מכספי ציבור (משרד האוצר) מבלי שנבחנו ההשלכות הבריאותיות והמעשיות של הקמתם, מעלים חששות כבדים כי תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים להקמת המפעלים נעשו ברשלנות רבה.

אנחנו לא נספוג את זה.

אין פה שום קסם להעלמת הפסולת!

כאשר שורפים פסולת היא לא באמת "נעלמת" היא פשוט משנה את מצבה... חלקה הופך לאפר וחלקה מתפזר בצורת גזים רעילים שלא מתפרקים שנים!
זה קצת כמו לשאול "מה עדיף לי? למחזר את פיסת הפלסטיק או לנשום אותה?".
בעוד שהעולם כבר מזמן מבין את התשובה וצועד קדימה להגברת המודעות להפחתת ייצור פסולת ולמיחזורה - בזמן הזה ממשלת ישראל הוגה תוכנית ארכאית ובזבזנית אשר לוקחת אותנו שנים אחורה בניסיון להתמודד עם ייצור הזבל ההמוני ללא מתן מענה לשורש הבעיה.

יוזמי התוכנית מודעים לבעיות ומודים בהן

המשרד להגנת הסביבה עצמו מודע לסכנות והשלכות התוכנית של הקמת מתקני שריפת הפסולת, ומציין מפורשות כי "שריפה זה רע"
אם בישראל אנחנו נתקלים שנים בחוסר פיקוח ואכיפה מול מזהמים - מי יפעל עבורנו לסגור משרפה שתחרוג מהתקנים המותרים?
המפעלים יפעלו שבעה ימים בשבוע, עשרים וארבע שעות ביממה. עלותם מעל מליארד ש"ח ותמומן כולה מחשבון משלמי המיסים. האם תושבי ישראל יממנו מכיסם את הרעלת האוויר שהם עצמם ינשמו?

פגיעה סביבתית ונופית

המשרפה הראשונה מתוכננת לקום בשטח טבעי ופתוח, על שטח לא מופר, בניגוד גמור לעקרונות התכנון של המשרד להגנת הסביבה עצמו!
לא מן הנמנע כי גם המשרפות העתידות לקום ברחבי הארץ תתפרסנה על שטחים נרחבים ללא התחשבות בשיקולים סביבתיים.

משמעויות הנוגעות להקמת מתקן השריפה הראשון בארץ במעלה אדומים

אתר הפסולת "השומרוני הטוב"

 • לפני מספר שנים אושרה בשקט תוכנית להקמת מתקני משרפות פסולת בישראל. האתר הראשון יוקם במעלה אדומים (אתר הפסולת "השומרוני הטוב") ויתפרס על כ-900 דונמים!
 • מדובר בתוכנית חסרת תקדים, הן בהיקפים שלה והן בטכנולוגיות שייפעלו בה.
 • בישראל לא הצטבר ניסיון בתפעול משרפות ומתקנים מסוג זה וכלל לא נבחנו ההשלכות הנוגעות להשפעה על סביבת האתר ועל היישובים הסמוכים.
 • היכולת לאכוף את תקני פליטת הגזים המזהמים באזור בו לא חלים כל חוקי מדינת ישראל (יהודה ושומרון) מאפשרת פרצות רבות אשר עשויות לבוא על חשבון בריאות הציבור.
 • האתר מתוכנן לקום במרחק של כ 1400 מטרים מבתי ספר, מגורים ומרכזי עסקים. לא נלקחו בחשבון כלל ההשלכות הבריאותיות הנוגעות בחשיפה למזהמים שיפלטו כתוצאה משריפת הפסולת.
 • נתוני משטר הרוחות באזור בו מיועדת להיבנות משרפת הפסולת מצביעים על חשש כבד לפגיעה בבריאותם של התושבים באזור.
 • המיקום במעלה נחל אוג בצפון מדבר יהודה, יפגע בהכרח באקו-סיסטמה המקומית, בצומח ובבעלי החיים. יפגע בשטחי המרעה ובמטיילים הרבים באזור (סינגל דרך הסוכר, נחל אוג ועוד).

הבה ננפץ את המיתוסים שמספרים לנו על אתרי הפסולת ...

(הקליקו לתשובה)

משרפות פסולת הוקמו כבר לפני עשרות שנים ברחבי העולם, חלקם בסמיכות גבוהה לבתי מגורים ואף במרכזי ערים (אף כי מרביתם נבנו במרוחק מאזורי ישוב). הקמתם של רבים מהמתקנים נעשתה עוד בטרם עלתה המודעות לפליטת גזים מזהמים וההתחממות הגלובלית, אולם כיום מדינות רבות המכירות בנזק הבריאותי הרב של המשרפות פועלות לצמצמן ומחמירות את הפיקוח על פליטת המזהמים. למרות ההכרה המדעית בסכנת המשרפות ועל אף הנתונים החד-משמעיים המציינים חשיפה מסוכנת לרעלנים – עדיין מרבית המתקנים טרם נסגרו וממשיכים לפעול ולהרעיל את סביבתם כפי שעולה ממחקרים רבים שנעשים כיום. קיימות מחאות רחבות בכל העולם נגד מתקני שרפת הפסולת מתוך הכרה בנזק הסביבתי העצום אשר לו הם גורמים, מפגינים ברחבי העולם קוראים לממשלות לסגור את המתקנים ולפעול לצמצום יצור פסולת ואכיפת תהליכי המחזור.

ניסיונות של מדינות שונות "לחבב" את המתקנים על התושבים באמצעים שונים כגון ביטול תשלומי ארנונה ומיסוי מופחת, הפיכתם למרכזי מבקרים וכדומה, כל אלו הם בגדר ניצול ציני של תושבים בניסיון לעמעם את ההשפעות המסוכנות של החשיפה לחומרי הפליטה הרעילים והמסרטנים של המתקנים.

לא נכון. בשונה מן המצב באירופה – מתקני שרפת הפסולת העתידים לקום בקרוב בישראל יקלטו פסולת שלא עברה מיון. פסולת זאת לא ניתנת למחזור יעיל במפעלי השרפה וחלק ניכר מן החומרים המסוכנים אשר לכתחילה אינם מיועדים כלל לשרפה יכנסו אף הם למבערים ושרפתם תשחרר חומרים רעילים ומסוכנים מאוד לאוויר שאנו נושמים.

אחד מחומרי הפליטה המסוכנים ביותר הם דיאוקסינים שהם תוצרי שריפת פלסטיק, תרכובת כימית זאת הנוצרת בתהליך השרפה נחשבת לאחד מן החומרים המסרטנים ביותר הידועים כיום.

טיעון עצוב המעלה חשש כבד גם לשאר האזורים בארץ בהם יוקמו מפעלים דומים. מדוע? משום שהאכיפה בארץ אינה מתקיימת כראוי ומספיק להסתכל על אתרי הבז"ן בחיפה והשלכותיהם על איכות האויר באזור זה, לרבות שיעור התחלואה הגבוה. האם מדינת ישראל מתכוונת להרחיב את מעגל זיהום האוויר לכל רחבי הארץ? כרגע כן, זאת התוכנית.

טיעון מגוחך. אם כך – מדוע המתקן (הראשון מבין תשעה שמתוכננים לקום בארץ) מיועד לקלוט את הפסולת של כל מטרופולין ירושלים, מודיעין, בית שמש, שמרון, יהודה וגוש עציון?  נו באמת… מדובר על תוכנית שבעיני מתכנניה נועדה לעשות קסם ולהעלים את הררי הזבל המצטברים כאן. אבל מה לעשות שום דבר לא באמת יעלם לשום מקום, הזבל יהפוך לאפר מרחף רווי במתכות כבדות ורעלנים מסוכנים שאותם אנו התושבים נספוג בגופנו. לכן אנו אומרים כעת – לא נסכים לכך!

אוקי , אז בוא נספר את האמת

במדינות מערב אירופה, בניגוד גמור למתוכנן בישראל, משתמשים בטכנולוגיה הזו *כמשלימה* לפתרון הנכון והמיטבי לטיפול בפסולת – שהוא בראש ובראשונה צמצום כמות הפסולת, הפרדה במקור ומחזור. כ 20 אחוז מהפסולת נשלחת לשריפה וכל שאר הפסולת מוטמנת. ובוא גם לא נשכח כי לשריפת הפסולת עצמה תוצרי לוואי מזוהמים התופסים נפח שנע בין 10 אחוז ל45 אחוז מנפח הפסולת המקורית טרם השריפה, תוצרים אלו המסוכנים לחשיפה מוטמנים אף הם – כלומר המשרפות לא פותרות את הטמנת הפסולת אשר בפועל לא תיפסק.
מדינת ישראל ויתרה על הגברת המודעות לצמצום פסולת (אולי לא במקרה) ואין מה לדבר על הפרדה במקור. המיחזור בישראל בחיתוליו ואינו בר השוואה לנעשה באירופה שם אוכפת המשטרה את נושא המחזור.

זה הזמן לשמוע את העובדות 

גודל השטח המתוכנן להקמת המשרפה כ 900 דונמים, שטח זה אינו נדרש למתקני שרפה לבדם, תחום רחב זה עתיד לקלוט את שאריות השריפה המזוהמות (אפר תחתי) אשר אף הן נחשבות כחומר הנושא בתוכו רעלים וחומרים מסרטנים רבים. מחקרים הראו כי רבים מעובדי המפעלים אשר נחשפו לחומר זה חלו במחלות זיהומיות ובסרטן.

הכרה זאת מצביעה על העובדה כי בכל מקום בו תקום משפרה היא תייצר שאריות שריפה הדורשות הטמנה, וסביר כי ההטמנה תעשה במקום הקרוב ביותר כדי לחסוך עלויות שינוע. 

על כן: גם משריפה וגם מטמנה – שניים במחיר אחד!     אנחנו פשוט לא ניתן לזה לקרות

לצערנו, בהתחשב בצורת ההתנהלות שבוצעה עד כה בה התוכנית להקמת משרפות אושרה בשקט מאחורי הקלעים, אנו תושבי המדינה מגבירים כעת את העירנות. נדרוש לקבל לידינו את כל הפרטים והתוכניות המפורטות הנוגעות למתקני שריפת הפסולת ואת התסקירים השונים אשר נעשו ובחנו את השלכתם. נדאג להציג למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב את המחקרים הרבים שנעשו בכל העולם על תופעת המשרפות והשלכותיה ונדאג שכל אזרח בישראל יבין לקראת מה אנו הולכים וכיצד ניתן למנוע את האסון הזה.

אנחנו לא נוותר, נאבק למען העתיד שלנו!

זוהי אמירה חלקית הגובלת בניסיון הונאה של הציבור, גם באירופה מתקני השריפה אינם מסננים את כל פליטת הגזים הרעילים והמזהמים, בשום מקום בעולם לא נפלט מהארובות אוויר נקי. ישנם תקני זיהום מותרים בכל מדינה ומדינה (באירופה על פי תקן האיחוד האירופי). אלו תקנים של כמות הזיהום המותרת – כלומר עד כמה מותר לזהם את האויר של התושבים…

בכל מקרה אין דבר כזה סינון מלא של הגזים הרעילים – זאת אשליה שמנסים למכור לנו – ואנחנו לא קונים אותה!

נוסיף לכך כי בהיעדר תחזוקה הולמת של המסננים כמות החומרים המזהמים הנפלטים בתוצרי השריפה הולכת וגוברת. מחקרים הצביעו על כך כי מתקנים הפועלים לאורך שנים פולטים יתר מזהמים עקב בלאי המכונות וירידה באיכות הסינון. 

מחאות נגד משרפות ברחבי העולם

אנחנו זקוקים לעזרתכם!

מתגייסים ותורמים למאבק הציבורי במשרפות עכשיו

1

מלאו פרטים ושמרו על קשר

אפשר לעזור למאבק בחיבור לאנשי מפתח, חוות דעת, בתרומות, בהתארגנות והתנדבות, בהפצה, וגם סתם לשמור על קשר איתנו ולהתעדכן

  שם

  טלפון

  דואר אלקטרוני

  2

  הצטרפו לעצומה

  עזרו לנו לרתום את כל הציבור לחתימה על העצומה למניעת התוכנית.
  חתמו והפיצו

  הצטרפו לקבוצת הפייסבוק של המחאה

  צרו קשר

  info@hapsolet.co.il

  סגירת תפריט