עוצרים את המשרפה באשדוד !

מהי תוכנית המשרפה באשדוד? ועד כמה היא מסוכנת לנו?

רדיוס פגיעה
מצגת מיקום האתר

שריפה זה רע לתושבי ישראל

בעוד שבעולם הולכת וגוברת המודעות לסכנות וההשלכות של פליטת גזים מזהמים וחומרים מסרטנים ממתקני שרפת פסולת, בארץ מקודמת תכנית להקמת תשע משרפות פסולת בסמיכות למקומות יישוב ואף במרכזי הערים. מחקרים רבים שנעשו במקומות שונים בעולם הצביעו על השלכות הרות אסון בחשיפה לתוצרי שרפת הפסולת ומדגישים את הצורך להגברת מודעות הציבור למשמעות של הקמת מתקני השרפה והחיים בסמיכות להם.

פגיעה בבריאות התושבים

המשרפה באשדוד, היא אחת מתוך תשעה מתקני טיפול תרמי המתוכננים לקום ברחבי הארץ בשנים הקרובות.
האתר המתוכנן לקום עתיד לקלוט את כל סוגי הפסולת הקיימת, כולל פסולת ביתית לא ממוינת וזאת בשונה מן המקובל בעולם.
אופן קבלת ההחלטות הנוגעות להקמת אתר זה עשוי לשקף את העתיד הנוגע להקמת שאר משרפות הפסולת בישראל.
תושבי מעלה אדומים, גוש אדומים והפזורה הבדואית הסמוכה לשטח האתר המתוכנן - כולם יהיו חשופים באופן חסר תקדים להשפעות המסוכנות של תוצרי שרפת הפסולת.

סכנה בריאותית

המשרפה תקלוט פסולת בהיקף עצום!
מחקרים מכל העולם מצביעים על נזק בריאותי חמור כתוצאה ישירה מהחשיפה לפליטות המזהמות מן המשרפות.
בעיות נשימה, ירידה בפוריות ופגיעה בעוברים, הם רק חלק מן הסכנות הבריאותיות.
עוד הוכח כי חלק ניכר מחומרי הפליטה הנם חומרים מסרטנים ממש כדוגמת דיאוקסינים. מחקרים שנעשו בקרב עובדי מתקני שרפת הפסולת ברחבי העולם חשפו נתונים מזעזעים על תחלואה גבוהה של העובדים ממחלות זיהומיות וסרטן כתוצאה מהחשיפה והמגע עם תוצרי השרפה הרעילים.
משרפות אינן הפתרון!

המשרד להגנת הסביבה הכריז על הקמת משרפת פסולת באשדוד!

מוכרים לציבור את האתרים כפרויקט ידידותי ולא מסוכן

משרפות הפסולת "משווקות" לציבור כפרויקטים ירוקים וסביבתיים אשר אינם מזהמים ואף מאפשרים הפקת אנרגיה.
נוהגים לציין כי המשרפות "פותרות" את בעיית ההטמנה של פסולת - אך הנתונים העולים מבדיקות שנעשו ברחבי העולם מראים תמונה הפוכה, המתקנים לא רק שאינם פותרים את הבעיה הם מחריפים אותה, בהרבה! ובדגש על פליטת חומרים מזהמים ביותר המסכנים את בריאות הציבור וכן תורמים להתחממות הגלובלית של כדור הארץ.

מרחקים
מרחקי היישובים שיושפעו מהאתר

חוסר רגולציה, פיקוח ואכיפה


אם בישראל אנחנו רואים שנים של חוסר בפיקוח ואכיפה מול מזהמים - מי יצליח לעצור משרפות אשר יחרגו "מהתקן המותר לזיהום"?
העלות הגבוהה של הקמת המתקנים (כמליארד ש"ח כל מתקן) ומימונם מכספי ציבור (משרד האוצר) מבלי שנבחנו ההשלכות הבריאותיות והמעשיות של הקמתם, מעלים חששות כבדים כי תהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים להקמת המפעלים נעשו ברשלנות רבה.

אנחנו לא נספוג את זה.

אין פה שום קסם להעלמת הפסולת!

כאשר שורפים פסולת היא לא באמת "נעלמת" היא פשוט משנה את מצבה... חלקה הופך לאפר וחלקה מתפזר בצורת גזים רעילים שלא מתפרקים שנים!
זה קצת כמו לשאול "מה עדיף לי? למחזר את פיסת הפלסטיק או לנשום אותה?".
בעוד שהעולם כבר מזמן מבין את התשובה וצועד קדימה להגברת המודעות להפחתת ייצור פסולת ולמיחזורה - בזמן הזה ממשלת ישראל הוגה תוכנית ארכאית ובזבזנית אשר לוקחת אותנו שנים אחורה בניסיון להתמודד עם ייצור הזבל ההמוני ללא מתן מענה לשורש הבעיה.

יוזמי התוכנית מודעים לבעיות ומודים בהן

המשרד להגנת הסביבה עצמו מודע לסכנות והשלכות התוכנית של הקמת מתקני שריפת הפסולת, ומציין מפורשות כי "שריפה זה רע"
אם בישראל אנחנו נתקלים שנים בחוסר פיקוח ואכיפה מול מזהמים - מי יפעל עבורנו לסגור משרפה שתחרוג מהתקנים המותרים?
המפעלים יפעלו שבעה ימים בשבוע, עשרים וארבע שעות ביממה. עלותם מעל מליארד ש"ח ותמומן כולה מחשבון משלמי המיסים. האם תושבי ישראל יממנו מכיסם את הרעלת האוויר שהם עצמם ינשמו?

פגיעה סביבתית ונופית

המשרפה הראשונה מתוכננת לקום בשטח טבעי ופתוח, על שטח לא מופר, בניגוד גמור לעקרונות התכנון של המשרד להגנת הסביבה עצמו!
לא מן הנמנע כי גם המשרפות העתידות לקום ברחבי הארץ תתפרסנה על שטחים נרחבים ללא התחשבות בשיקולים סביבתיים.

משמעויות הנוגעות להקמת מתקן השריפה באשדוד

 • לפני מספר שנים אושרה בשקט תוכנית להקמת מתקני משרפות פסולת בישראל. האתר הראשון יוקם במעלה אדומים (אתר הפסולת "השומרוני הטוב") ויתפרס על כ-900 דונמים!, האתר באשדוד אמור לרכז את כל הפסולת של דרום גוש דן והאיזור.
 • מדובר בתוכנית חסרת תקדים, הן בהיקפים שלה והן בטכנולוגיות שייפעלו בה.
 • בישראל לא הצטבר ניסיון בתפעול משרפות ומתקנים מסוג זה וכלל לא נבחנו ההשלכות הנוגעות להשפעה על סביבת האתר ועל היישובים הסמוכים.
 • היכולת לאכוף את תקני פליטת הגזים המזהמים נמוכה ומנטרלת את יכולתן של הרשויות הסמוכות להיות אקטיביות בהגנה על תושביהן.
 • האתר מתוכנן לקום במרחק של כ 1700 מטרים מבתי ספר, מגורים ומרכזי עסקים. לא נלקחו בחשבון כלל ההשלכות הבריאותיות הנוגעות בחשיפה למזהמים שיפלטו כתוצאה משריפת הפסולת.
 • נתוני משטר הרוחות באזור בו מיועדת להיבנות משרפת הפסולת מצביעים על חשש כבד לפגיעה בבריאותם של התושבים באזור.
 • המיקום בקצה איזור התעשייה הצפוני של אשדוד נובע מרצון העירייה להרוויח כלכלית מהקמת המשרפה תוך הרחקה מתושביה שלה ללא התחשבות בתושבי היישובים הסמוכים.

אנחנו זקוקים לעזרתכם!

מתגייסים ותורמים למאבק הציבורי במשרפות עכשיו

1

מלאו פרטים ושמרו על קשר

אפשר לעזור למאבק בחיבור לאנשי מפתח, חוות דעת, בתרומות, בהתארגנות והתנדבות, בהפצה, וגם סתם לשמור על קשר איתנו ולהתעדכן

  שם

  טלפון

  דואר אלקטרוני

  2

  הצטרפו לעצומה

  עזרו לנו לרתום את כל הציבור לחתימה על העצומה למניעת התוכנית.
  חתמו והפיצו

  הצטרפו לקבוצת הפייסבוק של המחאה

  צרו קשר

  info@hapsolet.co.il

  סגירת תפריט